องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.sama.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

' width='450' height='338' border=0 />
  กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ อบต.เสมา
       วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ดาบตำรวจ ธาดา  หิรัญภูวนาถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาร่วมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (โครงการปักกลด) ของสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน และโครงการประชารัฐร่วมใจ สร...
 
' width='200' height='113' border=0 />
  กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ อบต.เสมา
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้...
  โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยของตำ...
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "เสมาเกมส์" ครั้งที่ 15 ปร...
  โครงการเสมาโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ประจำปี...
  โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายต้อง...
  การปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ในเขตพื้นที่ตำบลเสมา
  งานประเพณีลอยกระทง พระประทีปพระราชทาน ประจำปี 2560
  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ...
  พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 25...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริการของพนักงานอบต.เสมา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย